Failliet gaan

Failliet ben je als je niet meer in staat bent om je schulden af te betalen. Wanneer je failliet bent, verlies je de zeggenschap over je vermogen (behoudens uitzonderingen) en wordt je vermogen door een curator verkocht bij een faillissementsverkoop of faillissementsveiling. De verkoop van het vermogen van de failliete persoon of het failliete bedrijf moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk schuldeisers hun geld ontvangen.

Wie kan failliet gaan?

Zowel bedrijven als natuurlijke personen kunnen failliet gaan. De onderstaande informatie over faillissementen is daarom op zowel ondernemingen als natuurlijke personen van toepassing.

Wanneer ga je failliet?

Als je je schulden niet meer kunt afbetalen zal je uiteindelijk failliet worden verklaard. Het faillissement wordt dan door de rechter uitgesproken en er wordt een curator benoemd om het faillissement af te handelen. Ook wordt een rechter-commissaris benoemd die toezicht houdt op de curator. Het faillissement kan je zelf aanvragen, maar ook als minimaal twee schuldeisers het faillissement aanvragen, kan je failliet worden verklaard. De rechter kan je failliet verklaren als je minimaal twee schulden en twee schuldeisers hebt. Hoe de procedure precies te werk gaat verschilt per rechtbank. Zorg er altijd voor dat je je schulden op tijd afbetaalt. Laat ze niet liggen. Een faillissement kan snel worden uitgesproken en kan niet zomaar worden teruggedraaid.

Oorzaken faillissement

Een faillissement kan vele oorzaken hebben. De meest voor de hand liggende oorzaak is het niet kunnen betalen van rekeningen, omdat er sprake is van slecht ondernemerschap of omdat je gewoon te veel geld hebt uitgegeven dat je eigenlijk niet hebt. Maar een faillissement kan ook door andere redenen iemand bijna ‘overkomen’. Zo kan het voorkomen dat een bedrijf onvoldoende verzekerd was voor een bepaalde claim, waardoor men onvoldoende geld had om deze claim af te betalen. Als een medewerker een ongeluk krijgt en je hier niet goed genoeg voor bent verzekerd, zal dit ook erg veel geld gaan kosten en kan dit in een erg geval zelfs tot een faillissement leiden. Ook kan de financiële crisis meewerken: mensen geven minder uit, waardoor bepaalde bedrijfstakken het steeds moeilijker krijgen. Bovendien kan ziekte meespelen: als een ondernemer ziek wordt, zal hij zijn bedrijf soms niet goed draaiend kunnen houden, waardoor er weinig of geen klanten worden bediend en er dus geen geld meer binnenkomt.

Faillissement aanvragen

Als schuldeiser kan je het faillissement van je schuldenaar aanvragen als hij zijn schulden niet betaalt. Je vraagt het faillissement van je schuldenaar aan bij de rechtbank. Om het faillissement van een schuldenaar aan te vragen moet je een advocaat inschakelen. Deze advocaat zal de aanvraag dan voor je doen bij de rechtbank. Er zijn speciale faillissementsadvocaten die gespecialiseerd zijn in faillissementen.

Zelf faillissement aanvragen

Wanneer je zelf je eigen faillissement aanvraagt, omdat je merkt dat je je schulden niet meer kunt afbetalen, dan heb je in principe geen advocaat nodig. Je kan eenvoudig bij de rechtbank een formulier  inleveren en je faillissement zal worden afgehandeld.

Zaken die uitgesloten zijn van het faillissement

Een aantal zaken mogen niet door de curator mogen worden opgeëist om te verkopen bij een faillissementsverkoop. Je kan hierbij denken aan:

  • een bed
  • beddengoed
  • kleren
  • gereedschap van ambachtslieden dat tot hun persoonlijke bedrijf behoort (dat is immers nodig om weer geld te verdienen)
  • voedselvoorraden
  • boeken die nodig zijn om een beroep uit te oefenen
  • werktuigen

Reactie toevoegen

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om spam inzendingen te vermijden.

Copyright © 2010 - 2018 Faillissementsveiling.nu - All Rights Reserved. / Disclaimer / Contact