Faillissementsveiling

Welkom op faillissementsveiling.nu, de website waarop je informatie over faillissement en andere faillissement gerelateerde onderwerpen, zoals de rangorde van schuldeisers en de schuldsanering kunt vinden.

Faillissementsveiling

Een faillissementsveiling vindt plaats als de curator na een faillissement het vermogen van de gefailleerde gaat verkopen. Hij schakelt dan vaak een veilingsbedrijf in om de faillissementsverkoop af te handelen.

Faillissement

Faillissement’ is een term die wordt gebruikt om de situatie te omschrijven dat een persoon of een bedrijf niet meer zijn schulden kan afbetalen. Hij of zij gaat dan failliet of bankroet. Dit betekent dat hij de beschikking over zijn vermogen verliest en dat het vermogen wordt verkocht door de curator bij bijvoorbeeld een faillissementsveiling. Er zijn een aantal zaken uitgesloten van het faillissement.

Faillissement aanvragen

Zowel de schuldenaar die zijn schulden niet kan betalen als een schuldeiser kan het faillissement van de schuldenaar aanvragen. Slechts éen schuldeiser is vereist om het faillissement aan te vragen. Er zijn wel minimaal twee schuldeisers nodig om het faillissement door de rechtbank te laten uitspreken.

Rangorde van schuldeisers bij faillissement

De rangorde van schuldeisers bij het faillissement bepaalt welke schuldeisers het eerst hun geld zien. Hypotheekhouders en pandhouders staan bovenaan de ranglijst en kunnen hun rechten doen gelden buiten het faillissement om. Ze hebben geen last van andere schuldeisers. De ‘gewone’ schuldeisers, ofwel de concurrente schuldeisers staan helemaal onderaan de lijst en zien hun geld vaak niet meer terug bij een faillissement.

Garantie bij faillissement

Garantie is lastig bij een faillissement. De garantie die de verkoper aan de koper moet geven vervalt namelijk als de verkoper failliet moet worden verklaard. Het gevolg hiervan is dat een consument niet meer zijn wettelijke garantie kan uitoefenen tegenover de verkoper. Hij is daardoor aangewezen op eventuele fabrieksgarantie, die een stuk beperkter kan zijn dan zijn wettelijke garantie. Zo kunnen bepaalde mankementen zijn uitgesloten van de fabrieksgarantie of geldt de fabrieksgarantie maar voor een jaar, terwijl de garantie tussen de verkoper en de koper minimaal twee jaar is.

Surseance van betaling

Als een faillissement dreigt kan een persoon of een bedrijf surseance van betaling aanvragen. Surseance van betaling is een dure term voor uitstel van betaling. Als de rechtbank de surseance van betaling uitspreekt, hoeft de schuldenaar gedurende een bepaalde tijd zijn schuldeisers niet te betalen (hypotheek- en pandhouders hoeven echter zich hier niets van aan te trekken).

Schuldsanering

De schuldsanering is een regeling die een natuurlijke persoon in staat stelt om zijn schulden af te betalen. Bedrijven komen niet in aanmerking voor schuldsanering. Je vermogen wordt bij schuldsanering door een bewindvoerder beheert. Ook houdt de bewindvoerder toezicht op je vermogen.

Copyright © 2010 - 2017 Faillissementsveiling.nu - All Rights Reserved. / Disclaimer / Contact